Våre lokaler på Rambu ble etablert høsten 2019. Etter mange dugnadstimer etablerte vi en utvidelse til Holmen, som skulle fungere mer som et verksted for arbeid med grovere maskiner og større byggeprosjekter. Vi ønsker gjennom dette å kunne tilby eldre ungdom og voksne en mulighet til å benytte seg av maskiner i større grad enn på Holmen, for å kunne konstruere ting og bygge ting.

Ønsker du å benytte deg av fasilitetene våre på Rambu så har du store muligheter til det. Her hos oss har vi lagt til rette for flere aktiviteter.

  • Lasergravering og kutting
  • 3D printing på flere printere
  • Søm og sying
  • Metalldreing
  • Bruk av håndverktøy og maskiner
  • Materialer til ulike formål

Ved Rambu bygger vi sammen med lokalene på Holmen et samfunn for skapere, populært kalt et "makerspace", et kreativt sted for folk som vil bygge ting. Dette begrenser seg ikke nødvendigvis til teknologiske produkter, men handler mer om å bruke de verktøyene og midlene verkstedet gjør tilgjengelig for sine brukere, for å fremstille et produkt som defineres av skaperen bak produktene. Dette kan omhandle bruk av teknologier og bruk av datamaskiner for å nå målet, men dette er bare en av mange verktøy vi disponerer.

Så kan hver enkelt som besøker verkstedet selv spørre seg hva en kan bygge med de verktøyene man har tilgjengelig. Dette ønsker vi egentlig ikke å gi noe svar på, men overlater til brukerne selv å finne ut av.

Velkommen til verkstedet på Rambu