Om oss

Tynset TeknoLab er et initiativ fra teknologer bosatt på Tynset. Fra høsten 2015 ble det tilbydd en fritidsaktivitet på Tynset, i første omgang for barn og unge i alderen 9-13 år fra Nord-Østerdalen, som kunne tenke seg å drive med teknologi av ulike typer. Nå er dette endret til å gjelde alle som kan delta uten at foreldre trenger å være tilstede eller at det foreligger et spesielt ønske om at en far eller mor er med.

Formålet med Tynset TeknoLab er å:

 

  • legge til rette for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til ulike typer teknologier gjennom å arbeide i prosjekter. I disse prosjektene, og de ulike aktivitetene disse inneholder, skal barn og unge ha mulighet til å være kreative og ide-skapende. Målet i hvert enkelt prosjekt er å øke interessen for teknologi og skape glede og interesse for noe man selv utvikler og bygger.
  • legge til rette for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til entreprenørskap, uavhengig av fagområde, og kunne utvikle sine egne produkter og tjenester. Det skal skapes en møteplass og en læringsarena for elev- og ungdomsbedrifter i nært samarbeid med skole og næringsliv.
  • skape et verdifullt samarbeid mellom forening, skole og næringsliv hvor partene bidrar med utstyr, aktiviteter og kompetanse.