Støtte til VR-prosjekt

NITO støtter oss igjen med midler til våre prosjekter. Denne gangen vil de gjerne være med på vår satsning på VR (Virtual Reality)

De skriver:

"Styret synes VR-satsingen høres svært spennende og veldig aktuell ut, ikke minst med tanke på Innlandets mobilisering på området.

NITO Hedmark anser Tynset Teknolab som viktig bidragsyter i arbeidet med å sikre barn og unge i fjellregionen et morsomt fritidstilbud som bidrar til å øke kunnskap og ferdigheter innen teknologi og realfag. Som Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer har NITO en spesiell interesse av at teknologi- og realfag verdsettes og at rekrutteringen til disse fagområdene sikres.

NITO Hedmark ønsker derfor å støtte opp under Tynset Teknolab sitt arbeid og innvilger herved midler til innkjøp av hardware til den nye VR satsingen pålydende kr 4.000."