Hva er et skaperverksted?

 

Lørdag den 20 januar 2018 var vi med Tynset Grafikkverksted, Bortistu Neby og Tynset Bibliotek og arrangerte skaperverksted på biblioteket.

bilde 1

Vi skal ikke bruke mye tid her på å fortelle om selve verkstedet som ble holdt. Dette har vi overlatt til Facebook og Instagram kontoen vår.

Vi vil gjerne bruke noen linjer her på å fortelle hva et skaperverksted er. 

Et skaperverksted (makerspace) er et sted eller arrangement hvor kreative sjeler kan møtes for å skape ting. Disse tingene er ikke definert på forhånd og kan handle om alt mulig som det går an å lage selv. Du kan enten bare stille opp uten noe forkunnskaper og ta del i de tingene vi har på verkstedet eller bringe med deg det du måtte ha av egen kompetanse og eget utstyr som du trenger for å jobbe. Møter du opp på et skaperverksted så forventes det at du deler av din kompetanse og dine ressurser.

bilde 2 

Det er ikke noe nytt dette med verksteder av denne typen. De har eksistert i 100-vis av år, men nå har denne kreative håndverkskulturen fått en ny giv og blomstrer opp over hele verden. Det som kanskje er litt nytt er at verkstedene nå er åpne for alle slags aktiviteter, så lengde de får plass under samme tak.

Aktiviteter som gjerne er knyttet til disse verkstedene er svært forskjellige. På verkstedet vi holdt den 20 januar var det elektronikk, søm og grafikk som var temaet. På andre verksteder kan man finne andre aktiviteter som krever annen kompetanse og annet utstyr.

bilde 3

Fellesnevneren for disse verkstedene er uansett skaperglede, kreativitet, nyskjerrighet, utforskertrang, nettverksbygging og delingskultur.

Verkstedene blir drevet av frivillige og er oftes organisert som en forening. Dette innbærer at det jobbes mye med sponsorer og bidragsytere med tanke på finansiering av utstyr som kjøpes inn til stedet. Medlemskap er den mest benyttede inntektsformen i tillegg til kurs og andre aktiviteter som holdes.

Hvis du ønsker å vite mer om dette og andre ting vi ved Tynset TeknoLab jobber med så ta kontakt.