Informasjon om aktiviteter og priser 2018

Medlemsavgiften for våren 2018 er 750 kr/deltager. Den betales inn på kontonummer 1822 59 00929. Betalingen merkes med deltagerens navn.

Avgiften gir mulighet til å delta på våre aktiviteter på onsdager fra kl 17:00 til 20:00 m/veiledere tilstede, f.o.m 17.Januar 2018 og t.o.m 9.Mai 2018.

Hvis man ikke ønsker å være medlem, kan man likevel delta på onsdagskveldene, 100 kr pr kveld. Denne betales også inn på vår konto.

Aktivitetsplanen for onsdagskveldene ser ut som følger for 2018.

* Verksteder er aktiviteter hvor deltagerne jobber med valgfrie ting.

Uker Aktivitet Beskrivelse
 3-6 Verksted * Her bestemmer deltagerne selv hva de vil jobbe med.
7-11 (ikke vinterferien) Kurs i Micro_bit Her jobber deltagerne med en elektronisk enhet som lar seg programmere og gjøre masse morsomme ting.
12-15 (ikke påskeferien) Verksted * Her bestemmer deltagerne selv hva de vil jobbe med.
16-19 Kurs i animasjonsfilm Dette er et kurs vi kjører i samarbeide med Tynset kommune (kultur) som er åpent for alle. Vi jobber med å lage ulike typer animasjonsfilm.
20-35 Sommerferie (opplegg e.n.o) Sommerferie, men noen aktiviteter vil kjøres. Dette er under planlegging.
36-40 Kurs i animasjonsfilm forts. Fortsettelse fra før sommerferien.
42-45 Verksted * Her bestemmer deltagerne selv hva de vil jobbe med.
46-49 Ulike roboter Her jobber vi med ulike typer roboter ved å bruke enheter som Raspberry Pi, Arduino og Micro:bit. Vi kommer også til å jobbe med 3D printing og ulike andre ting som robotene skal inneholde.