Våre lokaler på Telenorbygget ble anskaffet våren 2021. Arealene er lyse og trivelige og ligger vendt ut mot ungdomskolen.

På Telenorbygget kan man delta på fritidsaktiviteter som vi mener passer for aldersgruppen 10 år og oppover. Ved labben disponerer vi utstyr og materiel og kan tilby brukerne mulighet for å jobbe med løsninger og teknologi. Vi utvikler oss stadig og gjør nye anskaffelser fortløpende.

  • Programmering på like nivåer og i ulike språk
  • Elektronikkløsninger basert på Micro:bit, Arduino og Raspberry Pi
  • Lage eller utforske VR løsninger for ulike læringsmål
  • Lage ulike typer animasjonsfilm
  • Bygge og programmere ulike typer roboter
  • Utvikle apper for mobiltelefon
  • Utvikling av spill

Hvilke muligheter og hva man ønsker å jobbe med ved labben ligger litt i hva man selv ønsker å uforske. Det finnes noe her for alle aldre og det er kun fantasien som setter begrensninger. Vi tørr å påstå at vi skal kunne møte de fleste behovene for å drive med ulike typer kreativ aktivitet og der vi møter på utfordringer forsøker vi å finne løsninger sammen med brukerne våre, slik at de får mulighet for å forfølge sine ideer og utfordre seg selv kreativt.

tynsetlogo tynsetlogo  NOKLogoRGB