Våre lokaler på Holmen er lokaler vi har hatt siden våren 2015. Arealene vi disponerer der, ligger i første etasje, i enden av det bygget som tidligere var Nord Østerdal videregående skole avd Holmen. Arealene er lyse og trivelige og ligger vendt ut mot skolegården til Tynset barneskole med store vinduer som gir en fin utsikt og mye lys inn i lokalene.

På Holmen kan våre brukere benytte seg av forskjellig utstyr som vi mener passer for aldersgruppen 10 år og oppover. Vi kjører kurs på labben og vi tilbyr tilgang på labben for en pris for enkeltpersoner som vil bruke tid der på egenhånd eller sammen med venner i mindre grupper. Her forsøker vi å finne løsninger som passer den som er interessert.Våre aktiviteter ved labben kjøres som

 • Undervisning i skolen
 • Helgekurs
 • Kveldskurs på fritiden
 • Åpne dager i helgene på dagtid
 • Kurs i skoleferiene

Følg med på kalenderen vår på våre websider

Når det gjelder egenaktivitet ved labben så er dette mulig gjennom å gjøre en avtale med oss. Ved labben disponerer vi utstyr og materiel og kan tilby brukerne mulighet for å jobbe med løsninger og teknologi. Vi utvikler oss stadig og gjør nye anskaffelser fortløpende

 • Programmering på like nivåer og i ulike språk
 • Elektronikkløsninger basert på Micro:bit, Arduino og Raspberry Pi
 • Lage eller utforske VR løsninger for ulike læringsmål
 • Lage ulike typer animasjonsfilm
 • Bygge og programmere ulike typer roboter
 • Utvikle apper for mobiltelefon
 • Utvikling av spill

Hvilke muligheter og hva man ønsker å jobbe med ved labben ligger litt i hva man selv ønsker å uforske. Det finnes noe her for alle aldre og det er kun fantasien som setter begrensninger. Vi tørr å påstå at vi skal kunne møte de fleste behovene for å drive med ulike typer kreativ aktivitet og der vi møter på utfordringer forsøker vi å finne løsninger sammen med brukerne våre, slik at de får mulighet for å forfølge sine ideer og utfordre seg selv kreativt.

Fjell IT Leteng transparent SPBank1Hedmark tynsetlogo bohus logo stor tools