contact@evergreenarts.edu +1-3435-2356-222

Oversikten nedenfor beskriver hva det koster å delta på aktiviteter eller bruke verkstedet vårt. 

Prisene for bruk av verkstedet på egenhånd inntreffer på det tidspunktet da man har fått tilstrekkelig og bred opplæring på utstyr og nok tid til til å tilvenne seg bruken av verkstedet vårt. På et eller annet tidspunkt vil kanskje bruken ha en viss hyppighet og bruk av maskiner og materiell i større grad. Før dette skjer vil det meste kunne kalles utprøving. Dette er gratis. Vi mener at publikum trenger tid til å lære om oss og vite hva vi er til for og at innsikt i dette og vårt frivillige arbeid er veldig individuelt. Å lære hva som kreves for å drive et frivillig drevet makerspace vil være viktig for å kunne være medlem. Derfor snakker vi mye sammen om dette og holder møter sammen med brukerne. Dette gjelder spesielt for voksne.

Prisene for TeknoLab gjelder for deltagelse på aktivitetskveldene, fra første kveld.

Aldersgruppe

Aktivitet

Pris

Tider

Kommentar

Barn og ungdom

       

0-12 år

TeknoLab

1250 kr/skolehalvår

Torsdag 1800-1930

0-8 åringer må ha følge med voksne. Kan søke om aktivitetskort.

13-18 år

TeknoLab

1250 kr/skolehalvår

Torsdag 1800-1930

Kurs og prosjekter gis utover TeknoLab aktiviteten. Kan søke om aktivitetskort.

Voksne

       

18 år +

Gratis kurs på utstyr

  Se kalender på websiden eller følg med på FB.

Gis av HMS årsaker og for selvstendig bruk av utstyret for alle

 

Medlemskap

400 kr/mnd

Døgnet rundt

Settes opp med noen vakter og meråpent gjennom app på mobil (se vakttider)

Øvrige muligheter        
Alle aldre Drop-in 100 kr pr 3 timer Døgnet rundt Alle som har fått gratis og nødvendig opplæring på utstyr eller som er i følge med en voksen eller vakt.
Vgs-elever, folk med dårlig råd og arbeidsledige Medlemskap 200 kr/mnd Døgnet rundt Hvis ikke deltagelse på TeknoLab