Velkommen til Tynset Makerspace, et skaperverksted for folk i alle aldre. Her håper vi at du vil trives og finner muligheter til å bygge ting og bruke dine kreative evner og interesse for å jobbe med ulike typer maskiner og utstyr. Tilgang til vårt verksted kan du lese om under "Bruk av makerspacet". Her kan du ta kurs for å lære å bruke ulike typer maskiner og utstyr og benytte deg av disse i dine egne prosjekter. Vi kjører aktiviteter av ulike typer som enkelt arrangement eller som en serie med datoer og du får som medlem tilgang på våre lokaler slik at du kan jobbe når det måtte passe deg.
Kurs og aktiviteter
Se nedenfor eller eller vår FB-side og FB-gruppe.
TeknoLab
Starter opp torsdag 29.09.22, kl 1800.
Tirsdag
Åpent verksted 18:00-20:30
Onsdag
Digitalt tegneverksted, kl 1800 - 2000
225 kvm med skaperkraft
Epilog Laser (90 x 60)
XCarve CNC Bordfres (1 x 1 m)
Metall dreibenk
Snekkerverksted
Verktøytralle
Stasjonære maskiner m/to skjermer
Laptops
VR utstyr
Arduino
Raspberry Pi
Micro:bit
Lego Mindstorms
LittleBits
Ipadder
3D Printere
Pannekake robot
Elektronikklab
Animasjonsfilmstudio
Digital animasjonsfilm
Vinylkuttere
Koppepresse
Syverksted
Smykkeverktøy
Droner
Airbit (Microbit droner)
BitBot (Microbit biler)
Microbit kits med elektronikk
Unity
UnReal
Visual Studio
Autodesk EDU lisenser
Diverse kontorfasiliteter
Vårt formål

- legge til rette for at brukerne av våre lokaler og utstyr skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til ulike typer teknologier gjennom å arbeide i prosjekter. I disse prosjektene, og de ulike aktivitetene disse inneholder, skal det være mulig å være kreative og ide-skapende. Målet i hvert enkelt prosjekt er å øke interessen for teknologi og skape glede og interesse for noe man selv utvikler og bygger.

- legge til rette for at utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til entreprenørskap, skal finne sted, uavhengig av fagområde, og kunne utvikle sine egne produkter og tjenester. Det skal skapes en møteplass og en læringsarena for elev- og ungdomsbedrifter og startups, i nært samarbeid med skole, næringslivet og andre aktører som jobber for entreprenører.

- skape et verdifullt samarbeid mellom forening, skole og næringsliv hvor parter bidrar med utstyr, aktiviteter og kompetanse.

Bli medlem
Har du lyst å bli medlem hos oss? Se våre ulike medlemskapmodeller og priser . Ta kontakt for mer informasjon
Les mer
Gavemidler fra NØK
Vi ønsker å takke NØK for den fantastiske støtten de har gitt oss gjennom den nylig tildelingen av kr 60 000 i gavemidler. Gjennom dette har vi med oss en stor og sterk aktør i næringslivet på Tynset som støtter opp under kreativitet og skaperkraft på Tynset, for folk i alle aldre. Tusen takk til alle i NØK
  tynsetlogo  NOKLogoRGB 185D48CD 3F01 49F6 8888 7FCA79ECE32D