Aktiviteter & Arrangementer

Dine muligheter
Vi tilbyr alle en mulighet til å benytte seg av våre arealer og vårt utstyr. Dette kan du gjøre på ulike tider og på ulike måter. Ønsker du å delta på kurs eller ønsker du å jobbe alene? Ønsker du å delta på en åpen dag eller er du en lærer som ønsker å ta i bruk fasilitetene våre i undervisningen? Uansett hva dine behov er i forhold til tilgang på utstyr og kompetanse så vil vi gjerne gi deg denne fantastiske muligheten til å være en del av vårt fellesskap. Les videre om disse mulighetene på linkene til labben på Holmen eller verkstedet på Rambu.

Vårt formål

- legge til rette for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til ulike typer teknologier gjennom å arbeide i prosjekter. I disse prosjektene, og de ulike aktivitetene disse inneholder, skal barn og unge ha mulighet til å være kreative og ide-skapende. Målet i hvert enkelt prosjekt er å øke interessen for teknologi og skape glede og interesse for noe man selv utvikler og bygger.

- legge til rette for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til entreprenørskap, uavhengig av fagområde, og kunne utvikle sine egne produkter og tjenester. Det skal skapes en møteplass og en læringsarena for elev- og ungdomsbedrifter i nært samarbeid med skole og næringsliv.

- skape et verdifullt samarbeid mellom forening, skole og næringsliv hvor parter bidrar med utstyr, aktiviteter og kompetanse.