Prosjekter

Aktiviteter & Arrangementer

  • MAKER HOBBY MÅNED
  • 400 kr
  • Pr måned
  • MAKER HOBBY 6 MND
  • 350 kr
  • Pr måned
  • MAKER HOBBY 365
  • 300 kr
  • Pr måned
Bli medlem
Har du lyst å bli medlem hos oss? Se våre ulike medlemskapmodeller og priser . Ta kontakt for mer informasjon
Les mer
Aktiviteter
Vår aktivitetsplan oppdateres kontinuerlig. Se vår aktivitetskalender og følg oss på Facebook og Instagram.
Dine muligheter
Vi tilbyr alle en mulighet til å benytte seg av våre arealer og vårt utstyr. Dette kan du gjøre på ulike tider og på ulike måter. Ønsker du å delta på kurs eller ønsker du å jobbe alene? Ønsker du å delta på en åpen dag eller er du en lærer som ønsker å ta i bruk fasilitetene våre i undervisningen? Uansett hva dine behov er i forhold til tilgang på utstyr og kompetanse så vil vi gjerne gi deg denne fantastiske muligheten til å være en del av vårt fellesskap. Les videre om disse mulighetene på linkene til labben på Holmen eller verkstedet på Rambu.
Vårt formål

- legge til rette for at brukerne av våre lokaler og utstyr skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til ulike typer teknologier gjennom å arbeide i prosjekter. I disse prosjektene, og de ulike aktivitetene disse inneholder, skal det være mulig å være kreative og ide-skapende. Målet i hvert enkelt prosjekt er å øke interessen for teknologi og skape glede og interesse for noe man selv utvikler og bygger.

- legge til rette for at utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til entreprenørskap, skal finne sted, uavhengig av fagområde, og kunne utvikle sine egne produkter og tjenester. Det skal skapes en møteplass og en læringsarena for elev- og ungdomsbedrifter og startups, i nært samarbeid med skole, næringslivet og andre aktører som jobber for entreprenører.

- skape et verdifullt samarbeid mellom forening, skole og næringsliv hvor parter bidrar med utstyr, aktiviteter og kompetanse.

Fjell IT Leteng transparent SPBank1Hedmark tynsetlogo bohus logo stor tools